top of page

FORUM 2022 di Laos PDR

Forum Budaya Inovatif ASEAN-KOREA 2022 telah diadakan di Vientiane, Laos, mempromosikan persefahaman dan kerjasama bersama antara ASEAN dan Korea dalam seni & budaya. Dengan tema 'Lompat ke hadapan dengan Ketahanan Budaya,' peserta dari negara ASEAN dan Korea berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang cara membina ekosistem budaya yang mampan untuk kerjasama dan inspirasi.

 

26 OKT, RABU, 14:00, Hotel & Konvensyen Don Chan Palace, Vientiane

Forum Budaya Inovatif ASEAN-Korea bermula pada 2020 dengan keperluan acara tahunan untuk melihat hubungan antara Korea dan ASEAN dalam perspektif jangka panjang. KOFICE telah menganjurkan forum itu untuk menggalakkan persefahaman dan kerjasama antara ASEAN dan Korea sejak tiga tahun lalu melalui budaya dan seni.  

Takrifkan semula maksud 
daripada inovasi

FORUM BUDAYA INOVATIF

bottom of page