top of page

ກ່ຽວກັບ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ໂຄງການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫຼີ 
ສໍາລັບວັດທະນະທໍານະວັດຕະກໍາ (PIC)

ແຜນທີ່ໂຄງສ້າງໂຄງການ PIC

ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ມຊ)

ເຈົ້າພາບ

ໂຄງ​ການ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ​ເພື່ອ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ (PIC)

ຫົວຂໍ້ໂຄງການ

ເດືອນກຸມພາ 2022 ~ ມັງກອນ 2023 (ລວມທັງໝົດ 12 ເດືອນ)

ໄລຍະ

ມູນນິທິເກົາຫຼີເພື່ອການແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາສາກົນ (KOFICE)

ຜູ້ຈັດງານ

ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ​ເພື່ອ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ​ສົ່ງເສີມ
​ໂຄງການ​ແລກປ່ຽນ​ວັດທະນະທຳ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ​ແລະ​ສິລະ​ປະ​ລະຫວ່າງ​ສ.​ເກົາຫຼີ​ແລະ​ອາ​ຊຽນ.

ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກົາ​ຫຼີ​ແລະ​ອາ​ຊຽນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ຈະ​ຖື​ເວທີປາໄສປະຈຳປີ, ກໍ່ສ້າງເວທີອອນໄລນ໌, ແລະ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ ອາ​ຊຽນ - ສ​ເກົາ​ຫຼີ​ວາງ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ.

ໂຄງການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫຼີ 
ສໍາລັບວັດທະນະທໍານະວັດຕະກໍາ (PIC)

ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ​ເພື່ອ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທໍາ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ​ສົ່ງເສີມ
​ໂຄງການ​ແລກປ່ຽນ​ວັດທະນະທຳ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ​ແລະ​ສິລະ​ປະ​ລະຫວ່າງ​ສ.​ເກົາຫຼີ​ແລະ​ອາ​ຊຽນ.

ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ສື່​ສານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກົາ​ຫຼີ​ແລະ​ອາ​ຊຽນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ຈະ​ຖື​ເວທີປາໄສປະຈຳປີ, ກໍ່ສ້າງເວທີອອນໄລນ໌, ແລະ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ ອາ​ຊຽນ - ສ​ເກົາ​ຫຼີ​ວາງ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ.

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີ

ດາວໂຫລດໂລໂກ້

ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາປະເທດຂອງເກົາຫຼີ - ອາຊຽນເຊື່ອມຕໍ່ອິນຊີໂດຍຜ່ານເສັ້ນໂຄ້ງຈາກຕົວອັກສອນທໍາອິດໄປຫາທ້າຍຂອງຊື່ທຸລະກິດ. ມັນສະແດງອອກເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການຮ່ວມມືເປັນຄູ່ຮ່ວມທາງວັດທະນະທໍາທີ່ພັນລະນາເຖິງອະນາຄົດໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຮ່ວມກັນ.

 

ສີທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການອອກແບບໂລໂກ້ແມ່ນອີງໃສ່ສີຕົ້ນຕໍ (ສີຟ້າ, ສີແດງ, ແລະສີເຫຼືອງ) ທີ່ມີຢູ່ໃນທຸງອາຊຽນ ແລະຖືກຈັດໃສ່ດ້ວຍສີດໍາ 100%.

ກ່ຽວກັບໂລໂກ້ PIC

bottom of page