top of page

ໂຄງການຄູ່ຮ່ວມມືອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອວັດທະນະທໍາປະດິດສ້າງ (PIC) ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ ແລະໂຄງການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະສິລະປະລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະອາຊຽນ.

ASEAN-KOREA 
ນະວັດຕະກໍາ

ເວທີປາໄສວັດທະນະທໍາ

ອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫຼີ
ໂຄງການສິລະປະສໍາລັບIນະວັດຕະກໍາວັດທະນະ ທຳ

ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ ແລະຄວາມສາມາດ co-ordinate for innovation in arts and culture ເກີດໃໝ່ເປັນມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຟື້ນຟູແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ.

2022 한-아세안 문화혁신 포럼(라오스, 비엔티안)

ເວທີ​ປາ​ໄສ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອາ​ຊຽນ-ເກົາ​ຫຼີເລີ່ມແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍຕ້ອງການໃຫ້ມີການຈັດງານປະຈໍາປີ ເພື່ອເບິ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອາຊຽນ ໃນທັດສະນະໄລຍະຍາວ. 

ອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫຼີ

ນະວັດຕະກໍາ

ເວທີປາໄສວັດທະນະທໍາ